Flavio & Lorenzo Astofli sëcheren sech de Podium zu Bartréng a Réiden

Flavio & Lorenzo Astofli sëcheren sech de Podium zu Bartréng a Réiden

Nodeems de Flavio Astofli (Débutants) d'Course zu Bartreng am Sprint fir sech entscheede konnt, huet heen sech och dëse weekend zu Réiden virum Nicolas Wirz (RV Schwalbe Trier) a Anrnaud Noirhomme (CT Atertdaul) duechsetzen.
 
Och sai klénge Brudder Lorenzo Astofli (Minimes) huet sech no enger victoire zu Bartréng och zu Réiden virum Elsen Yannis (CT Atertdaul) a Paul Moog (HIR Schuttrange) duechgesaat.
 
Och eise ganz jonke Nowues wuar zu Réiden gudd vertrueden.

(Weider Fotoën)