Covid Regelen vir Course den 6/09/2020

Covid Regelen vir Course den 6/09/2020

Opgrond vum Covid 19 gëllen vir Coursen den 6/09/2020 besonnesch Mesuren.

FSCL huet heivir een Konzept ausgeschafft, wat mir als Organisateur wei och Coureuren an Spectateuren gebieden sinn an ze halen.

Konzept a weider Infos fannt dir ënnert www.fscl.lu oder ënnert folgendem LINK.